Koagulation för kliniska kemister (SK-kurs), 9-11 maj 2016