Medicinska Riksstämman 3-4 december, Stockholm Waterfront

Inträde är kostnads fritt till Medicinska Riksstämman på Stockholm Waterfront, 3-4 december. Men anmälan måste göras senast 15 november.