Klinisk kemi och endokrinologi- SK-kurs

Kursen fokuserar på diagnostik och uppföljning av endokrina sjukdomar, rubbningar och missbruk ur kombinerat laborativt och kliniskt perspektiv. För varje ämnesområde diskuteras viktiga laboratoriemässiga aspekter som metodologi, preanalytiska faktorer och interferenser samt kliniska aspekter av erfaren endokrinolog och klinisk kemist i samverkan.

Detaljer
Börjar: 2022-03-28
Slutar: 2022-04-01
Plats
Mötesplats: Västerås
Gatuadress: Västerås