SK-kurs ”Koagulation för Kliniska kemister”

Nu är det återigen dags för SK-kursen Koagulation för kliniska kemister. Kursen behandlar blödningstillstånd samt trombossjukdom och andra områden där koagulationsanalyser används såsom inom intensivvård. Föreläsningar varvas med fallpresentationer, laboratorier och praktiska demonstrationer. Efter kursen ska deltagarna vara väl förtrogna med metoder, mätprinciper och indikationer för analyserna inom koagulationssortimentet på akutsjukus och närsjukhuslaboratorier. De ska också ha kännedom om metoder och indikationer för analyser på specialkoagulationslaboratorier samt patientnära koagulationsanalyser. Föreläsarna kommer från Koagulationsmottagningen i Malmö och från Koagulationsprocessen inom Klinisk kemi och Farmakologi i Skåne, som båda tillhör Koagulationsscentrum i Malmö.

 

Läs mer på Socialstyrelsens ansökningsportal (inloggning krävs).

Detaljer
Börjar: 2024-04-17
Slutar: 2024-04-19
Plats
Mötesplats: Malmö
Gatuadress: Malmö, Malmö