Kurs i Klinisk kemiska analysmetoder med inriktning allmänkemi

Som allmänkemiska analyser betecknas ett antal av de vanligaste analyserna inom klinisk kemi, t ex många enzymer, elektrolyter, proteiner, läkemedel och metaboliter. Analyserna är de mest beställda och har ofta krav på korta svarstider. Kursen i allmänkemiska metoder och instrument syftar till att ge biomedicinska analytiker och andra yrkesgrupper som vill höja sin kompetens inom klinisk kemi djupare förståelse för de vanligaste analysernas utförande och användning. Därför kommer frågor som kemiska analysprinciper, instrumentprinciper och kvalitetssäkring att belysas.

 

Se bifogad inbjudan för mer information, program och anmälningsförfarande; Inbjudan Allmänkemikurs mars 2023

Detaljer
Börjar: 2023-03-14
Slutar: 2023-03-15
Plats
Mötesplats: Jönköping
Gatuadress: Jönköping
Webbplats: