Kurs i Statistik i kvalitets- och utvecklingsarbete inom laboratoriemedicin

Nu finns möjlighet att preliminärt anmäla sig till statistikkursen som ges av Anders Kallner och Elvar Theodorsson. Denna kurs uppfyller kurskravet i delmål 6 (SOSFS2008:17) respektive delmål c6 (SOSFS2015:8), det är den enda kurs jag känner till som ensamt uppfyller kurskravet i dessa delmål. Blankett för preliminär anmälan: Preliminär anmälan kurs i Statistik i kvalitets-och utvecklingsarbete inom laboratoriemedicin

/Niklas Bark, nationell ST-studierektor klinisk kemi

 

Detaljer
Börjar: 2018-11-19
Slutar: 2018-11-23
Plats
Mötesplats: Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Gatuadress: Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, Solna
Webbplats: