Kurs i Statistik i kvalitets- och utvecklingsarbete inom laboratoriemedicin

Som tidigare meddelats på diskussionsforum finns nu möjlighet att anmäla sig till statistikkursen som ges av Anders Kallner och Elvar Theodorsson. Denna kurs uppfyller kurskravet i delmål 6 (SOSFS2008:17) respektive delmål c6 (SOSFS2015:8), det är den enda kurs jag känner till som ensamt uppfyller kurskravet i dessa delmål. Blankett för preliminär anmälan: 19-06-12 Prel anmälan statistik Karol Sjh

/Niklas Bark, nationell ST-studierektor klinisk kemi

Detaljer
Börjar: 2019-11-18
Slutar: 2019-11-22
Plats
Mötesplats: Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Gatuadress: Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, Solna
Webbplats: