Kurs i transfusionsmedicin

Nu arrangerar Klinisk immunologi och transfusionsmedicin vid Diagonstikcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping, en kurs i transfusionsmedicin.

Målgrupp: Läkare under specialistutbildning eller nyfärdiga specialister i framför allt klinisk kemi.

Innehåll: Kursen består av föreläsningar, grupparbeten, demonstrationer och laborationer.

Följande ämnesområden behandlas: blodgruppsserologi, transfusionsreaktioner, graviditetsimmunisering, autoimmun hemolytisk anemi, bedömning av blodgivare, framställning och förvaring av blodkomponenter, användning av blodkomponenter, ansvarsfrågor och organisation.

Mer information kring anmälan hittar du här: Kursannons transfusionmedicin 2023

Sista anmälningsdag är 20230915!

Detaljer
Börjar: 2023-11-13
Slutar: 2023-11-17
Plats
Mötesplats: Linköping
Gatuadress: Linköping
Webbplats: