Kurs om Drogtester, alkoholmarkörer och klinisk toxikologi

Utbildningen riktar sig till biomedicinska analytiker, kemister, läkare med flera verksamma inom eller med intresse för laboratoriemedicin.
Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om drogtester och alkoholmarkörer, hur verksamheten ska bedrivas för att vara säker med fokus på metodik inom laboratoriet, samt att ge kunskap om potentialen och behovet av klinisk toxikologi.

Se bifogad inbjudan för mer information, program samt anmälningsförfarande. Inbjudan drogtestningskurs_mars 2023

Detaljer
Börjar: 2023-03-23
Slutar: 2023-03-24
Plats
Mötesplats: Örebro
Gatuadress: Örebro, Örebro
Webbplats: