Kurs Statistik och kvalitetsarbete inom Laboratoriemedicin

Målgrupp: Kursen vänder sig till läkare, kemister, mikrobiologer, ingenjörer och övriga från sjukvård, forskning och industri som har kvalitets- och utvecklingsarbete som arbetsuppgifter och/eller intresse för praktisk användning av statistik i sin dagliga gärning – forskning och/eller rutin. Kursen kan tillgodoräknas som led i specialistutbildning i klinisk kemi, klinisk immunologi samt klinisk farmakologi.

Förkunskaper: Excel eller liknande program och att man tagit del av förberedande material, som blir tillgänglig fyra veckor innan kursstart.

Kursinnehåll: Praktisk användning av statistiska metoder och begrepp i det dagliga arbetet på medicinska laboratorier och berör följande ämnen: Nomenklatur inom laboratoriemedicin, metrologi, mätskalor, ackreditering, interna och externa kvalitetsmål och hur de följs, mätosäkerhet, validering och verifiering av mätmetoder, metodjämförelser, referensintervall och handlingsgränser, beskrivning av analysens kliniska prestanda inklusive sensitivitet, specificitet, Bayes teorem, ROC kurvor, hypotestestning via t-test, ANOVA och icke-parametriska metoder, regression.

Lärande: Föreläsningar följt av praktiska uppgifter i grupp. Därefter lärarledd presentation i grupp.

Examination: Eftermiddagarnas presentationer bedöms av lärare. Flervalsfrågor gällande de mest centrala begreppen.

Mer information återfinns via nedanstående länk.

Detaljer
Börjar: 2024-09-23
Slutar: 2024-09-27
Plats
Mötesplats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Gatuadress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg