ST-kurs Läkemedels- och toxikologi-/missbruksanalyser

Kursen kommer äga rum lunch 2 maj till lunch 3 maj i anslutning till Vårmötet i Klinisk kemi 2023 på Svenska Mässan i Göteborg. Målgruppen är ST-läkare i klinisk kemi och ST-läkare i klinisk farmakologi. I mån av plats är även andra intresserade välkomna. Kursen hålls på svenska.

Kursen omfattar principer för, och tolkning av, läkemedels- och missbruksanalyser, samt de principiella skillnaderna och likheterna dem emellan. Utöver narkotikaanalyser kommer även andra toxikologianalyser såsom alkoholer, akuta läkemedelsintoxikationer och metallanalyser att beröras. Läs mer i inbjudan; ST-kurs i läkemedel&missbruksanalyser.

Anmälan görs via vårmötets hemsida; www.kliniskkemi2023.se senast 2023-03-12.

Detaljer
Börjar: 2023-05-02
Slutar: 2023-05-03
Plats
Mötesplats: Göteborg
Gatuadress: Göteborg