Statistik i kvalitets- och utvecklingsarbete inom laboratoriemedicin- SK-kurs

Kursen fokuserar på praktisk användning av statistiska metoder på laboratoriet. Vi börjar förutsättningslöst med basala statistiska och metrologiska begrepp och arbetar oss metodiskt fram till bland annat regressions- och korrelationsanalys, icke parametriska metoder och variansanalys och studiedesign och litteratursökning. Tillämpningar inom intern och extern kvalitetskontroll berörs särskilt. Vi går igenom metoder för grafisk framställning och diskuterar standarder, rekommendationer och terminologi samt försöksuppställning – experimentell design.

Detaljer
Börjar: 2022-05-02
Slutar: 2022-05-06
Plats
Mötesplats: Göteborg
Gatuadress: Göteborg