Statistik i kvalitets- och utvecklingsarbete inom laboratoriemedicin

Nu är det möjligt att anmäla sig till statistikkursen som ges av Anders Kallner och Elvar Theodorsson. Detta är, mig veterligen, den enda utav de centrala kurserna för ST-läkare i klinisk kemi som uppfyller kurskravet i delmål 6 (2008:17) respektive c6 (2015:8). Kursgivarna önskar för sin planerings skull anmälan så snart som möjligt men senast 160825. Se anmälningsblankett nedan.

/Niklas Bark, nationell ST-studierektor klinisk kemi

Prel anmälan statistikkurs 2016

Detaljer
Börjar: 2016-12-05
Slutar: 2016-12-09
Plats
Mötesplats:
Gatuadress:
Webbplats: