Ledigt jobb – områdeschef transfusionsmedicin Jönköping

Som områdeschef har du det operativa ansvaret för enhetens produktion vilket innebär personal- och ekonomiskt ansvar för 18 anställda. Du ansvarar för verksamhetens planering och utveckling och har ett nära samarbete med verksamhetens övriga områdeschefer. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i laboratoriemedicins ledningsgrupp. Eftersom verksamheten är länsövergripande förekommer resor.

Läs mer