Masterprogram för BMA

Vid Uppsala Universitet kommer det också fr.o.m. höstterminen 2015 att finnas möjlighet att söka till ett masterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap. Utbildningen syftar till att förbereda för självständig yrkesutövning inom olika laborativa verksamheter med inriktning på forskning och utveckling, utredning, produktion, kvalitetskontroll och uppföljning, ledning, metodvalidering och informationsverksamhet med anknytning till det biomedicinska laboratorievetenskapliga området. Den vänder sig även till dem som avser att fortsätta med studier på forskarutbildningsnivå. Läs mer här.