Medlemsavgift 2019

Kära SFKK-medlem,

En vänlig påminnelse till alla aktiva medlemmar att kontrollera så medlemsavgiften är erlagd för 2019. Medlemsavgiften är 350kr och ska vara betald senast 30/11 till:

Bankgironr 178-6946 eller Swish 1233885704

För medlemmar som bor utomlands: IBAN SE349020 0000090232893936    SWIFT  ELLFSESS

Det är viktigt att du anger ditt namn på inbetalningen.

Hedersmedlemmar behöver inte betala medlemsavgiften.

Erhålls ingen medlemsavgift kommer medlemskapet att upphöra vid årsskiftet.

Om medlemsavgiften är betald för 2019 finns det noterat i vårt register och ni kan bortse från påminnelsen.

Med vänliga hälsningar

Eva Landberg

Skattmästare SFKK