Medlemsavgift 2020

Kära SFKK-medlem,

Nu är det dags att betala medlemsavgift för 2020. Avgiften är 350 kr och ska vara betald senast 2020-04-09.

Medlemsavgiften betalas till:

Bankgironr 178-6946 eller Swish 1233885704

För medlemmar som bor utomlands: IBAN SE349020 0000090232893936    SWIFT  ELLFSESS

Det är viktigt att du anger ditt namn på inbetalningen.

På senaste årsmötet beslutades att SFKK ska bli medlemsförening i SLS (Svenska Läkaresällskapet). Detta innebär att medlemsavgiften i SFKK kommer att höjas till 500 kr nästa år (2021) och inkluderar då även medlemskap i SLS. För icke-läkare kommer medlemsavgiften i SFKK under 2021 inte höjas och fortfarande vara 350 kr. Observera att du som vill vara medlem i SLS under 2020 måste betala denna medlemsavgift separat.

Hedersmedlemmar behöver inte betala medlemsavgift i SFKK.

Meddela mig om du av någon anledning inte längre vill vara medlem i föreningen.

Med vänliga hälsningar

Eva Landberg

Skattmästare SFKK

Email: eva.landberg@regionostergotland.se