Medlemsavgift för 2018

Bäste SFKK-medlem

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2018. Avgiften är 350 kr.

Betalningen sker till bankgironr 178-6946 eller via Swish till 1233885704 senast 31 augusti. För medlemmar som bor utomlands: IBAN SE349020 0000090232893936    SWIFT  ELLFSESS

Det är viktigt att du anger ditt namn på inbetalningen.

Har du redan betalat medlemsavgiften, så kan Du bortse från detta.

 

Med vänliga hälsningar

Inga Zelvytè

Skattmästare SFKK