Medlemsavgift SFKK 2017 – påminnelse

Kära SFKK medlemmar

En liten påminnelse för de som vill fortsätta sitt medlemskap i SFKK och ännu inte erlagt avgiften för 2017. Medlemsavgiften för 2017 är 350 kr.
Betalningen sker till bankgironr 178 – 6946  eller Swish 1233885704  senast den 30  november.

För medlemmar som bor utomlands : IBAN SE3490200000090232893936     SWIFT  ELLFSESS

Det är viktigt att du anger ditt namn på inbetalningen. 

Översyn av medlemsavgiften sker under december månad. De som har inte betalat sin medlemsavgift två år i rad förlorar sitt medlemskap i SFKK.

 

Har Du redan betalat medlemsavgiften, så kan Du bortse från detta.

 

Bästa hälsningar

Inga Zelvyte

Skattmästare SFKK

 

Medicinsk Diagnostik, Länssjukhuset Ryhov

Region Jönköpings län

Jönköping, 55185