Medlemsavgift SFKK för 2017

Bäste SFKK medlem!

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2017. Avgiften är 350 kr. Betalningen sker till bankgironr 178-6946 eller via Swish 1233885704 senast 31 augusti.

Det är viktigt att du anger ditt namn på inbetalningen!

Det skickades 18/4 ut ett massmail med ovan information till alla medlemmar. Om du inte erhållit denna information via mail så kan det bero på att du har uppgivit en icke längre fungerande eller korrekt epost-adress. Vänligen logga in på Intranätet på hemsidan och gå till Min profil för att säkerställa så att korrekta kontaktuppgifter finns i vårt system. OBS! Detta är mycket viktigt eftersom e-post är det huvudsakliga verktyget för kommunikation i vår förening. Om inloggning misslyckas så kontakta kommunikationsansvarig för hjälp.

Med vänliga hälsningar

Inga Zelvyté, Skattmästare SFKK