Möjlighet att delta digitalt på Worldlab/EuroMedlab i Rom

IFCC har annonserat ett erbjudande om att kunna delta i Worldlab, Euromedlab Rome 21-25:e maj 2023 på länk. Registrering kan göras via denna sida; Registration.