Nominera Årets medarbetare i Klinisk kemi!

SFKK uppmanar till att nominera en medarbetare (som också är medlem i SFKK) som under det gångna året gjort insatser i SFKKs anda och som främjar utveckling, forskning och utbildning eller kunskapsspridning inom ämnet. Pris kommer att delas ut i samband med det kommande vårmötet och utgörs av äran, 5000 kr samt ett diplom.

Vänligen inkom med era förslag samt motivering via Kontakt – kliniskkemi senast den 1:a mars 2023.