Nu är det dags att betala medlemsavgift för 2022

Kära SFKK-medlem,

Nu är det dags att betala medlemsavgift för 2022. Avgiften är 500 kr för läkare och 350 kr för icke-läkare och ska vara betald senast 2022-06-10.

Medlemsavgiften betalas till:

Bankgironr 178-6946 eller Swish 1233885704

För medlemmar som bor utomlands: IBAN SE349020 0000090232893936    SWIFT  ELLFSESS

Det är viktigt att du anger ditt namn på inbetalningen.

SFKK är nu medlemsförening i SLS (Svenska Läkaresällskapet). Detta innebär att du som är läkare nu också automatiskt blir medlem i SLS mot att medlemsavgiften har höjts från 350 till 500 kr.

Hedersmedlemmar behöver inte betala medlemsavgift i SFKK eller SLS.