Ny nationell studierektor för Klinisk Kemi

Vid Årsmötet den 21 maj avtackades Christian Löwbeer som varit nationell studierektor för läkarna under specialistutbildning i Klinisk Kemi under de senaste 7 åren. Ny studierektor är Niklas Bark, som till vardags är överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset. Niklas är också styrelsemedlem i SFKK sedan något år.