Rekommendationer för postanalytiska fasen – klinisk kemi

Nu finns SFKKs rekommendationer för den postanalytiska fasen publicerade här på hemsidan. Arbetet har letts av styrelsen och synpunkter har inhämtats från övriga medlemsföreningar/sektioner inom Svenska läkaresällskapet samt från Equalis AB. Hela rekommendationen hittas här; Postanalytiska-rekommendationer-SFKK-ver-3.4.pdf (kliniskkemi.org)