Sammanfattning av årets femte styrelsemöte

Ibland behöver man mer av ett formalistiskt än visionärt möte för att hålla föreningsskutan på rätt kurs. Årets femte styrelsemöte var av ett sådant slag. Framförallt diskuterades det pågående nationella arbetet med IVDR, samt det kommande höstmötet i klinisk kemi i Jönköping. Men utöver detta diskuterades huruvida SFKK bör ha en etisk kod i stil med IFCC (det bedömdes ej behövas), om föreningen följer sin egen integritetspolicy i enlighet med GDPR (det gör vi), en perifer men dock relevant stadgeändring som ska lämnas på förslag vid årsmötet samt en detaljfråga avseende medlemsanslutning i Svenska Läkaresällskapet.

Nästa gång är det sommaravslutning, det mötet är planerat till 16/6.