Sammanfattning av årets nionde styrelsemöte

Den 8/11 arrangerades årets nionde styrelsemöte inom svensk förening för klinisk kemi. Det blev ett möte med en internationell touch. Detta eftersom vi diskuterade IFCC förslag till nya stadgar samt diskuterade vilka bland våra medlemmar som vi vill nominera till olika arbetsgrupper inom IFCC och EFLM.

I det mer lokala perspektivet var fortbildning för specialistläkare den viktigaste frågan. EFLM har nyligen lanserat ett harmoniserat poängsystem för fortbildning för specialister som SFKK är intresserade av att implementera, i någon mån, i Sverige.

I övrigt diskuterades IVDR, nästa års nordiska möte i klinisk kemi och några utredningsremisser som skickats oss via svenska läkaresällskapet.

Nästa möte blir ett fysiskt sådan i Tranås den 23-24/11.