Sammanfattning av senaste möten

På kort tid har SFKK arrangerat tre möten.

I samband med vårmötet i klinisk kemi i Umeå arrangerades ett välbesökt digitalt årsmöte den 26/5 och omedelbart efter att det avslutats hade den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte.

Vid årsmötet avtackades Ivar Tjernberg efter två intensiva och produktiva år som ordförande för föreningen och Mats Ohlson valdes till ny ordförande. Britta Willman från Umeå välkomnades som ny suppleant och i övrigt var det idel bekanta ansikten i den nya styrelsen.

Den nyvalda styrelsen hade ett första ordinarie möte den 4/6. Vid detta möte dominerande tre frågor. Dels organisationens postanalytiska rekommendationer som snart kommer att publiceras, dels IVDR och dess påverkan på den kliniska kemin i Sverige och därtill arbetet med att skapa en ny hemsida och innehållet i denna. Dessutom fortgick arbetet med att producera texter om klinisk kemi till internetmedicin.se, diskussionen om tillgången på utbildningar i klinisk kemi och deras eventuella SK-status, fem remisser och en del annat.