Sammanfattning av SFKKs fjärde styrelsemöte 2021

Vid årets fjärde, extrainsatta, lite kortare styrelsemöte fastslogs en miniminivå av klinisk kemisk litteratur som sjukhusbibliotek bör erbjuda. Denna rekommendation finns publicerad här på hemsidan under fliken gott & blandat. Dessutom togs förberedelserna inför vårmötet i hamn, fyra remisser diskuterades, en principdiskussion om huruvida kurser inom klinisk kemi bör ha SK-status fördes och styrelsen enades om vem vi vill nominera till ordförande för NFKK när en sådan ska väljas.