Sammanfattning av SFKKs första styrelsemöte 2021

SFKK:s första styrelsemöte för året handlade mycket om framtiden för vårmötet i klinisk kemi. Pandemin ställde den tidigare planeringen på ända, men nu finns det en plan för hur mötet åter ska bli en årlig sammankomst för alla inom vårt fält. Andra stora frågor som arbetades med var styrelsens tankar kring den varande och kommande ST-utbildningen inom klinisk kemi, postmortala analyser samt referensintervall för gravida. Utöver detta diskuterades nomineringar till tre olika arbetsgrupper inom IFCC och en remiss från Läkaresällskapet diskuterades.  

Nästa möte hålls den 9/3.