Sammanfattning av SFKK:s internat

Den 23-24/11 hade SFKK:s styrelse internat i Tranås. Under intensiva men fokuserade former diskuterades högt, lågt, vitt och brett gällande föreningens aktiviteter.

Det som tog mest tid i anspråk var förberedandet av SFKK:s roll vid det nordiska mötet i klinisk kemi som arrangeras i Stockholm september 2024. Detta möte är det första nordiska mötet på sex år eftersom två möten fick ställas in på grund av pandemin. Vi hoppas att, och är övertygande om, att mötet kommer bli ett fullkomligt strålande arrangemang och önskar alla kliniskt kemiskt intresserade välkomna dit. SFKK:s session ser ut att bli en riktig höjdare!

Vid mötet beslutade styrelsen även att ge medlemmarna en julklapp som varar hela 2024. Som medlem i SFKK kommer du under år 2024 ha tillgång till EFLM Academy, en förträfflig web-baserad tjänst för fortbildning inom laboratoriemedicin. Vi hoppas denna tjänst kommer att komma till stor användning för medlemmarna!

Därtill bildades två arbetsgrupper för tunga utredningsfrågor jämte att mycket annat diskuterades.

Nästa gång är det åter till vardagen med ett digitalt möte den 12/12.