Sammanfattning av SFKK:s tionde styrelsemöte år 2020

Styrelsen sammanträdde per telefon. Fokusfrågan för mötet var ST-utbildningen i klinisk kemi. Mycket tid lades vid arbetet med att uppdatera våra rekommendationer för vad som ingår i en ST-utbildning, att bevaka att relevanta kurser för ST-läkare arrangeras samt hur existerande internutbildningar vid Karolinska och Sahlgrenska kan spridas till fler åhörare. Andra viktiga frågor vid mötet var arrangerande av framtida vårmöten i spåren av Covid 19-pandemin, arbetet med en nationell definition av fasta inför provtagning samt arbetet med att modernisera organisationens hemsida. Dessutom fattades beslut om att acceptera Peru som medlem i IFCC och vem som ska nomineras till EFLM:s arbetsgrupp för postanalys.