Sammanfattning av SFKKs tredje styrelsemöte 2021

Mötets mest framträdande punkt handlade om postanalytiska rekommendationer samt larmlistor över kraftigt avvikande analyser. Vad gäller de postanalytiska rekommendationerna har ett förslag utarbetats och styrelsen hoppas kunna presentera denna rekommendation offentligt inom kort. Vad gäller larmlistor över kraftigt avvikande analyser låter sig någon sådan rekommendation inte författas i nuläget, dock kommer en litteraturrekommendation i ämnet att utarbetas för publicering.

Vidare fortsätter arbetet med att hålla klinisk kemi-Sverige välutbildad genom att arrangera kurser samt ta fram rekommendationer för ST-läkare, och snart är det vårmöte!