SFKK medlemsavgift 2017

Kära SFKK-medlem!

Här kommer en liten påminnelse för de som vill fortsätta sitt medlemskap i SFKK och ännu inte erlagt medlemsavgiften för 2017. Medlemsavgiften för 2017 är 350 kr. Betalningen sker till bankgironr 178 – 6946 eller Swish 1233885704 senast den 30 november. För medlemmar som bor utomlands : IBAN SE3490200000090232893936    SWIFT  ELLFSESS

Det är viktigt att Du anger ditt namn på inbetalningen. 

Översyn av medlemsavgiften sker under december månad. De som har inte betalat sin medlemsavgift två år i rad förlorar sitt medlemskap i SFKK.

Har Du redan betalat medlemsavgiften, så kan Du bortse från detta.

 

Bästa hälsningar

Inga Zelvyte

Skattmästare SFKK

 

Medicinsk Diagnostik, Länssjukhuset Ryhov

Region Jönköpings län

Jönköping, 55185