SFKK medlemsavgift och e-postadresser

Kära SFKK-medlem!

Idag har ett massmail skickats ut till samtliga medlemmar beträffande medlemsavgiften till SFKK. För ett antal personer saknas tyvärr dock giltig epost-adress i vårt register. Vi önskar uppmana er som vet att ni är medlemmar men som inte fått massmail idag 4/10 att meddela Anne Svensson i styrelsen, anne.svensson@regionorebrolan.se er giltiga epost-adress så att vi kan få ett komplett medlemsregister. Här nedan följer vår skattmästares information om medlemsavgift till SFKK:

 

Liten påminnelse för de som vill fortsätta sitt medlemskap i SFKK. Medlemsavgiften för 2016 är 350 kr. Betalningen sker till bankgironr 178 – 6946 senast den 28 november. För medlemmar som bor utomlands : IBAN SE3490200000090232893936    SWIFT  ELLFSESS

Det är viktigt att Du anger ditt namn på inbetalningen. 

Översyn av medlemsavgiften sker under december månad. De som har inte betalat sin medlemsavgift två år i rad förlorar sitt medlemskap i SFKK. Har Du redan betalat medlemsavgiften, så kan Du bortse från detta.

 

Bästa hälsningar

Inga Zelvyte

Skattmästare SFKK

 

Medicinsk Diagnostik, Länssjukhuset Ryhov

Region Jönköpings län

Jönköping, 55185