SFKK medverkar i debattartikel i Dagens Medicin

Som medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS) medverkar SFKK i en debattartikel där SLS lyfter fem områden för vårdens beslutsfattare att prioritera. Se länk ”Vi delar alla samma problembild” – Dagens Medicin