SFKK söker medlemmar till arbetsgrupp för fortbildning för specialister i Klinisk kemi

Ett nytt år för SFKK har inletts och i år har styrelsen beslutat att bland annat arbeta med ämnet Fortbildning för specialister i Klinisk kemi. Svenska Läkaresällskapet (SLS) har i sin verksamhetsplan för 2021-2022 lyft fram fortbildningsfrågan som en prioriterad fråga och har tagit fram en modell  för läkares fortbildning, vilket man läsa mer om på deras hemsida under SLS om läkares fortbildning – Svenska Läkaresällskapet. Styrelsen är överens om att fortbildning är viktigt men inom specialitetsområdet Klinisk kemi finns ännu ingen rutin eller policy för hur detta bör genomföras och följas upp. För att kunna arbeta aktivt med frågan behövs en arbetsgrupp med intresserade personer. Om du är specialistläkare inom Klinisk kemi och intresserad av fortbildningsfrågor vill vi gärna höra från dig! Tillsammans med delar av styrelsen kan du vara med och utforma riktlinjer för fortbildning och på så sätt bidra till bibehållen och ökad kompetens för professionen.

Är du intresserad av att delta i arbetet? Tag gärna kontakt med oss- enklast via Kontakt – SVENSK FÖRENING FÖR KLINISK KEMI.