SFKK stipendium samt nominering av årets medarbetare Klinisk kemi

SFKK utlyser stipendium om totalt 20 000 kr. Stipendium kan sökas för kurs, studieresa, konferensdeltagande mm. Sista ansökningsdag är 9 mars 2018. Mera information finns här.

SFKK vill också återigen uppmana medlemmarna i föreningen att föreslå årets medarbetare för bästa gärning för klinisk kemis utveckling under det gångna året. Vänligen inkom med era förslag senast den 9 mars 2018! Här finns mera information.

Bästa hälsningar från styrelsen i SFKK