SFKKs aktiviteter under året 2020

Kära medlemmar!

En del av er kanske funderar på vad SFKK gör och anledningar till att vara (och bli) medlem. Därför tänkte jag ta tillfället i akt att dela med mig som ordförande av några av de aktiviteter som styrelsen ägnar sig åt. Uppdragen i styrelsen är ju ideella och det mesta får skötas parallellt och utöver de normala tjänster vi har. SFKK är en intresseorganisation för klinisk kemi i Sverige och en del av Svenska Läkaresällskapet (SLS). Vi är ju nu också på god väg att bli medlemsförening i SLS och som del i SLS får SFKK regelbundet, vanligen minst någon till några gånger i månaden remisser med frågor att ta ställning till och bevaka ur vårt perspektiv från olika myndigheter och organisationer. Detta är en löpande uppgift för oss. Utöver det så bevakar SFKK specialistutbildningen (t.ex. med ST-kurser) för ST-läkare i vår specialitet som ju är en mycket viktig och central fråga för specialitetens fortlevnad och status. En relativt nystartad aktivitet är att ST-läkare får i uppgift att skriva texter om vanligt förekommande kliniskt kemiska analyser som sedan efter kvalitetsgranskning publiceras via www.internetmedicin.se. Här slås två flugor i en smäll i och med att ST-läkaren får läsa på och öva sig i att sammanfatta och uttrycka sig i skrift samtidigt som vi också syns tydligare gentemot övrig hälso- och sjukvård.

SFKK är ju en liten, men viktig förening och i den mån vi kan och har kapacitet till försöker vi påverka och synas inte bara i hälso- och sjukvård men ibland även i samhället i stort. Detta året har ju minst sagt varit speciellt och utmanande på många sätt och vis i brinnande coronapandemi. Flera av de profilområden som SFKK avsett att arbeta vidare med, t.ex. en vision/rekommendation för postanalys, har fått stå tillbaka för aktiviteter kopplade till pandemin. SFKK har exempelvis under våren bistått FoHM med kunskap, bakgrund och input i de rekommendationer för hantering av potentiellt smittförande prover på laboratorier som publicerats via FoHM. Diskussionerna har böljat fram och tillbaka och det har varit särskilt viktigt att belysa de villkor och arbetsförhållanden som råder på de flesta kliniskt kemiska laboratorierna i landet för att nå hanterbara rutiner och samtidigt minimera riskerna för laboratorie-personalen. Jag anser att vi lyckats ganska väl med detta och är glad för att det inte tycks blivit någon större spridning av Covid-19 på laboratorierna i landet. SFKK har även medverkat till det vårdprogram som koordinerats av Infektionsläkarföreningen om Covid-19 och som blev klart i sin första version i slutet av juni. Våra insatser och bidrag vad gäller kliniskt kemiska analyser i vårdprogrammet var mycket uppskattade. Ytterligare ett inslag mer mot allmänheten var det debattinlägg jag tog initiativ till och skrev i SvD 2 maj tillsammans med Föreningen för Klinisk Mikrobiologi om antikroppstestning vid Covid-19.

Detta är bara ett axplock av de aktiviteter som styrelsen bevakar och ägnar sig åt. Jag hoppas att ni medlemmar känner att vi i styrelsen företräder er på ett bra sätt och känner förtroende för oss. Om det är någon särskild fråga som ni önskar ta upp till diskussion så tveka inte att höra av er till någon av oss i styrelsen! Ni är också varmt välkomna att delta i det digitala årsmötet som äger rum 6 oktober, vgs separat inbjudan och kallelse.

Med hopp om en ljusare framtid till er alla!

Vänligen,

Ivar Tjernberg

Ordf SFKK