SFKKs nya rekommendationer för ST-tjänstgöring

SFKK har glädjen att presentera ett helt nytt dokumentet som är tänkt att ligga till grund för utformningen av det individuella utbildningsprogrammet för ST-läkaren, tillsammans med Socialstyrelsens målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring (SPSFS 2015:8) i klinisk kemi.

Dokumentet är tänkt att följa ST-läkaren under hela ST-tjänsten och dels fungera som inspirationskälla till hur socialstyrelsens generella delmål kan uppnås, dels som register där erhållna intyg kan registreras och uppnådda delmål bockas av så att ST-läkaren kan se vad som återstår att göra innan ansökan om specialistbevis kan ske.

Rekommendationerna uppdateras vid behov. Ansvarig för uppdatering är nationell ST-studierektor som gärna tar emot synpunkter och förbättringsförslag.