SFKKs rekommendation om tillgång till tidskrifter

Styrelsen har utarbetat ett förslag på tidskrifter som ett regionalt sjukhusbibliotek, som minst, bör ha tillgång till. För att se vilka titlar som ingår vänligen klicka här