Sista nyhetsbrevet från EFLM-UEMS konferensen i oktober 2014