SLS belönar en av Sveriges främsta forskare inom kognitiva sjukdomar

Svenska Läkaresällskapet (SLS) belönar professor Henrik Zetterberg med Ingvarpriset för framstående forskningsinsatser inom kognitiva sjukdomar. Henrik Zetterberg är professor i neurokemi vid Göteborgs universitet samt överläkare i klinisk kemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset liksom medlem i SFKK.

Henrik Zetterberg uppmärksammas för att han utför ett outtröttligt arbete för att identifiera biomarkörer för psykiatri och neurologi där förståelsen av Alzheimers sjukdom och andra tillstånd har utökats. Genom inspirerande, energialstrande och vänlig inställning är Henrik en förebild för forskare och studenter, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för medicinsk forskning.

Stort Grattis Henrik!

Läs mer under; SLS belönar en av Sveriges främsta forskare inom kognitiva sjukdomar – Svenska Läkaresällskapet