Spam medlemsansökan

Tyvärr har vi drabbats av omfattande spam när det gäller vårt medlemsansökningsformulär. Detta har medfört att vi nu i klump tvingats neka över 200 medlemsansökningar. Styrelsen ber er nysökande medlemmar att notera detta och gärna höra av er till styrelsen om ni uppfattar att ni felaktigt blivit nekade medlemskap.

Vi arbetar samtidigt på att förbättra spam-skyddet.

Kommunikationsansvarig, SFKK