SFKKs samarbete med Internetmedicin.se

I syfte att öka kunskap och kompetens beträffande vår specialitet och specifikt de analyser som utgör en väsentlig del av klinisk kemi så inleddes ett samarbete med www.internetmedicin.se under 2019. Tanken är att ST-läkare inom klinisk kemi som del av sin utbildning primärt författar texter enligt särskild mall i samarbete med internetmedicin för att närmare beskriva olika analyser. Handledare till ST-läkarna är behjälpliga och texterna fakta- och kvalitetsgranskas även av en oberoende specialist genom SFKK-styrelsens försorg innan publicering. Länkar till texter som hittills publicerats återfinns nedan. Arbetet med ytterligare texter pågår. Om du är ST-läkare och intresserad av att skriva en text kontakta styrelsen.

Bilirubin

Troponin T och I

HbA1c

Antitrombin

Blodstatus

APTT och PK (INR)

Proteinelektrofores och fria lätta kedjor(FLC)