Studierektor

Nationell studierektor för Klinisk Kemi är Överläkare Manar Bitar, kontaktuppgifter:  manar.bitar@regionorebrolan.se