Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning

I senaste numret av DiabetologNytt finns en vägledning för upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning publicerad.

SFKK har varit med i det fleråriga arbetet att ta fram vägledningen.