Vänligen kontrollera medlemsuppgifter och medlemsavgift

Som medlem i SFKK får man utskick av Klinisk Biokemi i Norden, KBN. Tidskriften (i pappersform) skickas till den postadress som finns angiven i vårt medlemsregister. Vid föregående utskick kom ett 20-tal tidskrifter i retur eftersom adressen ej var giltig. Det har också visat sig att ett 10-tal av dessa ej heller har giltig e-postadress.

Vi uppmanar samtliga medlemmar att logga in på hemsidan, gå till flik Intranät och därefter till Min profil för att kontrollera så att kontaktuppgifter är korrekta och giltiga för såväl vanlig postadress som e-postadress.

Vi önskar samtidigt passa på att påminna om att de som inte betalat medlemsavgift gör det senast 28/11 – se tidigare nyhet.

Mvh Ivar Tjernberg

Kommunikationsansvarig SFKK