Vårmötet 2019 blir ett Höstmöte!

2019 kommer Vårmötet i klinisk kemi att istället arrangeras som ett Höstmöte. Platsen för mötet blir Västerås som välkomnar oss till mötet 10-12 september och som också nu kan meddela att möteshemsidan, www.kliniskkemi2019.se,  finns upplagd. Mer information når ni således på Höstmötet 2019.