Vårmötet kommer närmare

Vårmötet 2016 i Malmö kommer allt närmare. Redan nu kan du läsa förhandsinfo om program och priser på http://varmote.labmedicin.org/